My všichni chceme z různých důvodů lépe porozumět sobě samým i našim blízkým. Psychologie je věda o prožívání a chování. Doslovný překlad slova psýché je duše, ale v antickém Řecku byl tímto slovem míněn celý člověk. Považovali člověka za nedělitelný celek. Ráda se proto na psychologii dívám jako staří Řekové. Snažím se brát člověka komplexně, ne jako stroj, který se skládá z těla, mysli a duše, ale jako úžasnou bytost, která má tři složky, jež by bez sebe nemohly fungovat.

Když proti mně sedí klient, sedí proti mně zázrak stvoření. Nikdo jiný pro mě v tento čas neexistuje. Jsem plně oddána přítomnému okamžiku a v tom je klient středem mého soukromého vesmíru.

Psychologická praxe je nesmírně rozmanitá. Vzniká dojem, že psychologie se zabývá „vším možným i nemožným“. Pokud bychom si chtěli psychologii rozdělit, máme tu psychologii obecnou, vývojovou, sociální, ps.osobnosti, psychopatologii, pedagogickou, klinickou a zdravotní, ps.práce a organizace, sportu a další.

Mou prací a zároveň i povinností je neustále hledat nejúčinnější způsoby, jimiž řeším příčiny onemocnění jak fyzických tak psychických, jak odstranit nevyváženosti a bloky, jež nepříznivě ovlivňují lidské zdraví.

Metody, které při své psychologické praxi využívám:

Meditace je jedním z nejúčinnějších a nejosvědčenějších způsobů, jak poznat svou vlastní podstatu, lépe porozumět sobě samému a nalézt klid, harmonii a radost.

Přestože se i ti největší mudrci učí meditovat po celý život, věnujeme-li meditaci trochu času každý den, dokážeme změnit svůj pohled na nás samé a na svět kolem nás.

Meditace je cvičení, které přirozeně zklidňuje mysl i tělo. Jejím cílem je ztišit nebo upokojit mysl; tím dosáhneme nehybného vědomí, bez rušení obtěžujícími myšlenkami.

Přestože si při meditace odpočinete, nezaměňujeme ji s metodou relaxace, protože stav odpočinku je předpokladem samotné meditace. Neuvádíme se do stavu spánku ani se duševně nevzdalujeme, neděláme si v hlavě prázdno. Meditace je způsob, jak si vyčistit mysl a ovládat své myšlenky i emoce tak, aby v nás působilo naše pravé já. Nejste při ní zhypnotizovaní, zůstáváte plně při vědomí a víte, co se kolem vás aktuálně děje. Snažíme se takzvaně „sklouznout“ do stavu alfa a udržet se v něm. Stav alfa je mezi bdělým stavem beta a spánkem, čili vlnění delta.

Svůj svět si můžete vytvořit a vaše mysl je dílnou, kde vše začíná. Vy jste jediný, kdo skutečně ovládá svůj život a nikdo další vás k ničemu nemůže přimět, pokud mu to nedovolíte.

Meditací je možné: vyčistit čakry neboli energetická centra, dále regresi- čili přijít na problém v minulosti a vyléčit ho, překonat obavy, strachy a vypořádat se s negativními emocemi, napojení na vesmír či anděli, rozvinutí intuice, objevit svůj vnitřní svět, poradit se s moudrým já a mnoho dalšího, možné i zdánlivě nemožné.

Meditace pomáhá soustředit se, zbavit se stresu, zlepšit si náladu, uzdravit se a léčit, vzdát se dobrovolně věcí a zanechat určitých činností, zlepšovat svou intuici a udržovat vlastní život v rovnováze. Meditace uklidňuje, přináší bdělost a moudrost.

Neboli poklepávání má celosvětově neuvěřitelné účinky. Jde o spojení pradávné čínské akupunktury a novodobé psychologie, odstraňující celou škálu problémů.

Funguje na celou řadu nemocí a různých poruch- v podstatě na vše- od zvládání fyzické a psychické bolesti přes ničivé fobie po vytváření lepších vztahů. Tato metoda se dá skvěle spojit s běžnými léčebnými postupy. Tato technika se zaměřuje na hlavní příčiny fyzických a psychických problémů a vyvolává v těle velmi rychlé a ohromně účinné reakce na celkový stres. Působí na zdraví na mnoha úrovních: psychické, emocionální i fyzické. Účinky jsou dlouhodobé a doslova fascinující, protože řeší problémy od depresí, úzkostných stavů a chorob vyvolaných stresem přes posttraumatickou stresovou poruchu a fibromyalgii až po úpornou fyzickou bolest a mnohé další záležitosti. Zmírnění traumatu (například po úmrtí blízké osoby). Ale i třeba jako proces hubnutí. Můžete odhalit negativní vzorce chování, odstranit a úplně se jich zbavit. Poklepávání proniká ke kořenům všech problémů, vyvažuje tělo a mysl a mění naše jednání, pocity a vnímání okolního světa pozitivním způsobem.

Stres nám oslabuje tělo a to je poté mnohem náchylnější k různým onemocněním.

Vědecké výzkumy potvrzují, že poklepávání snižuje hadinu kortizolu. Čili odstraňuje tak zvaný stresový hormon.

Tato technika pomáhá lidem zbavit se zbytečného užívání léků, posilovat zdraví a vést lepší, spokojenější, láskyplnější a bohatší život.

Kineziologie je metoda, která využívá jednoduchého svalového testu, díky němuž může terapeut komunikovat s klientem jak na vědomé rovině, ale také naváže kontakt s jeho podvědomím. Můžeme se tak dostat ke starým a nepříjemným a často traumatizujícím událostem a zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině klienta. K tak zvaným energetickým blokům, které se velmi často později stávají příčinou či jednou z příčin i zdravotních problémů. A díky této technice můžeme se zmíněnými bloky pracovat. Nalézt v psychice klienta staré nefunkční a většinou nevědomé vzorce, které ovlivňují pocity, myšlení a chování klienta. Tyto vzorce pak při odblokování rozvolníme a většinou nahradíme novými, zdravými.

Kineziologie je postavena na poznatcích tradiční asijské medicíny, která vždy respektovala jednotu těla a ducha. Tvůrci metody jsou Gordon Stokes a Daniel Whiteside.

Kineziologie nám navozuje celkovou rovnováhu, na všech úrovních, jak tělesné, emocionální, mentální tak i duchovní. Pomáhá tak dosáhnout lepšímu zdraví a psychické pohody. Někdy nastává úleva okamžitě, někdy může trvat rozvolnění bloků i několik týdnů, než se účinek dostaví a než klient pozná změnu ve svém životě. A někdy je problém hluboký, a tak je potřeba odblokovat více bloků, aby došlo k úplnému uvolnění.

Filozofie této metody je jednoduchá. Jde ji o odstranění neúměrného stresu, obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a cílů; dále schopnost stát se svobodným člověkem, který za sebe dokáže převzít odpovědnost.

Jednou z příčin a obtíží v našem životě, (jako onemocnění, alergie, strachy, fobie, závislostim dyslexie, a jiné poruchy učení, a další…) mohou být zablokované emocionální problémy, které byli způsobeny traumatickými událostmi a zážitky z minulosti. Pomocí metody kineziologie One brain, lze vyhledat prožitou situaci a odpovídající blok, můžeme určit staré a nefungující emocionální a myšlenkové vzorce a nahradit je novými. Napravíme tak tok energie v těle a psychice.

Automatická kresba je vlastně intuice zachycená na papír. Je pomocníkem k sebepoznávání. Pomáhá nám dostat zprávu naší přirozené individuality a pak změnit naše chybné programy, zharmonizovat se se sebou samým. Jejím cílem je poznat cestu k naší přirozenosti a pravdě.

Je možné ji použít k vyčištění a harmonizaci čaker, zjištění, zdali a kde jsou znečištěné a jejich velikost, informace o aurických tělech, zjistit kam mi odtéká energie, či zdali mi energii bere a v jaké formě, ale i kresba fyzického těla, jaký orgán funguje špatně, kde je něco usazené, energetická a fyzická nerovnováha, málo či moc energie, paraziti, toxiny, ale i genetika, a partnerství, vztahy.

Je vesmírná energie, kterou posílám prostřednictvím mých rukou ke klientovi. Způsobí úlevu, uzdravení, rychlejší vyléčení i fyzických zranění, ale i psychické problémy a šrámy umí lépe zahojit.

Je to léčitelská metoda, která vychází z východních filozofií. Japonsko se považuje za zemi původu. Protože japonské slovo rei-ki má přesný význam léčivá energie. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, také existenci drah (meridiánů) a energetických center neboli čaker, kterými může tato energie proudit. Člověk totiž může být zdravý a vitální, pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek. Reiki také předpokládá existenci duchovního pole lidského těla neboli aury, které s tímto energetickým prouděním souvisí. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit.

K tomu, abychom mohli reiki používat, potřebujeme Mistra reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat. Pro mnohé znamená reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Relaxačních technik je mnoho typů. Různá dechová cvičení, jóga… prakticky veškeré metody na zklidnění, uvolnění a osvěžení mysli.

Jednou z nejznámějších metod je autogenní trénink (AT), který vyvinul Johannes Heinrich Schultz. Při AT se uvolňujeme krok za krokem, od nohou směrem do celého těla. Lze použít ke zvládání strachu, úzkosti a napětí, osvěžení, také jako podpůrný postup při realizaci obtížných záměrů, například odvykání kouření. AT by měl být vyučován jen s kompletním vedením, protože jen zkušený lektor může vyjít vstříc individuálním potřebám.

Podobně působí jednoduchá metoda střídající uvolnění a napnutí, kterou doporučuje Giselher Guttman. Lze použít v případech, kdy se učíte a chcete zvýšit svou schopnost přijímat informace

Napište mi

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva